In een tijd waarin de wereldpolitiek bepaald wordt door ijdele, machtsbeluste heersers doet het ideaal van de nederigheid of bescheidenheid dat de meeste religies en levensbeschouwingen hoog in het vaandel hebben staan, weldadig aan. Ik vermoed dat veel lezers van Volzin ook meer op hebben met dit ideaal dan met de stijl en toon van de meeste huidige wereldleiders. Maar zou het ooit anders geweest zijn? Al in wereldbeschouwingen van ver voor Christus wordt de gelaten bescheidenheid van de wijze mens geplaatst tegenover de hoogmoed, ijdelheid, hebzucht en machtswellust van heersers of door heerszucht gedrevenen.