Na mijn pensionering kwamen er vragen als: “Werk jij nog steeds?” en "Hoelang blijf jij nog doorgaan?” En er was de vraag van mijn zoon: of ik een levenstestament had. Ik pakte de handschoen op, las literatuur over de ouder wordende mens en ging schrijven. Gaandeweg kwam het inzicht dat zinvol ouder worden alles te maken heeft met de vraag naar zin en betekenis van het zijn zelf.