Borsten

Gij hadt zo mooie borsten aan uw borst,
een weelde door de liefde daar geschapen,
opdat die zou gekust worden door knapen,
die zoals ik altijd vergaan van dorst.