VOLZIN Magazine schrijft over het heden, eert het verleden en heeft oog voor de toekomst. Met uw legaat kunt u ons in die misse blijven steunen.

In een medialandschap waarin mens en samenleving maar al te vaak worden gereduceerd tot economische eenheden en losstaande individuen, willen wij met uw legaat de zin van leven en samenleven blijven belichten.

We leven in een tijd waarin levensbeschouwelijke taal en religieuze tradities veranderen. Bij VOLZIN proberen we deze ontwikkelingen te vangen in verhalen die we op de site en in ons magazine vertellen. Wat de vele wijsheidstradities de samenleving, en ons als individu, mee hebben gegeven houden we graag in leven.

Onze lens op de wereld kleuren wij bewust met wat onze ouders, voorouders en voorgangers met ons delen. Maar ook zijn we enorm nieuwsgierig naar wat de huidige generatie zinzoekende mensen doet met alle vruchtbare grond waarop zij loopt.

Nalaten via uw testament, hoe werkt dat?

In een testament staat nauwkeurig omschreven wie na het overlijden welk deel van het bezit of vermogen erft. U kunt VOLZIN Magazine tot (mede)erfgenaam benoemen of een legaat nalaten.

Erfstelling of (mede)erfgenaam

Een erfstelling is een vastgesteld deel van uw bezit dat via uw testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. U kunt VOLZIN Magazine tot een van die erfgenamen benoemen.

Legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament waarmee u een vast bedrag of bepaalde goederen (dat kan van alles zijn; een huis, aandelen of een schilderij) aan een door u gekozen persoon of organisatie nalaat. U kunt bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat nalaten.

Goed doel

Het merk VOLZIN is gelieerd aan de Stichting Zingeving en Media. Deze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een goed doel (Algemeen Nut Beogende Instelling / Anbi). Daarmee is het voor u financieel aantrekkelijk om een legaat op te stellen en hebben wij geen extra kosten aan de ontvangen legaten.

Laat u zich adviseren door uw vertegenwoordiger of neemt u contact met ons op via onderstaande informatie. We danken u hartelijk voor uw bijdrage.

Stichting Zingeving en Media
Koolzaadstraat 2
7552 ER Hengelo

E-mail:
[email protected]
[email protected]

WhatsApp:
06-57818739 (voor een terugbelverzoek)

IBAN: NL04 INGB 0006 3439 42
RSIN-nummer: 8625.67.348
KvK-nummer: 82688710