Aangeboden informatie

VOLZIN Magazine BV is zeer zorgvuldig in de samenstelling en het beheer van haar website. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan VOLZIN Magazine BV geen aansprakelijkheid aanvaarden. Dit geldt zowel ten aanzien van de eigen content als ten aanzien van de door VOLZIN Magazine BV aangeboden content die afkomstig is van derden. Evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht rechten worden ontleend.

Opzegtermijn

Een abonnement wordt aangegaan voor de overeengekomen duur. Op www.volzin.nl/abonnementen zijn de variaties in doorlooptijd gegeven.

Voor het magazine geldt: abonnementen dienen uiterlijk één maand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn opgezegd te worden. Mocht dat niet tijdig gebeuren, dan wordt het abonnement met eenzelfde termijn verlengd.

Digitale abonnementen kunnen op elk moment opgezegd worden. Voor beide soorten abonnementen (magazine en digitaal) geldt: er wordt geen bedrag verrekend of naar rato teruggestort.

Bij overlijden wordt het abonnement en de verzending stopgezet. Reeds gedane termijnbetalingen worden niet gestorneerd, wel vervalt de automatische verlenging van een abonnementstermijn.

Bezorging

VOLZIN Magazine is verantwoordelijk voor een correcte productie van het magazine. De bezorging besteden wij uit aan PostNL. Helaas kan het soms voorkomen dat een editie niet of niet tijdig bezorgd wordt vanwege logistieke problemen bij PostNL of vanwege bezorgingsfouten door bezorgers.

Aangezien de productie van VOLZIN Magazine specifiek afgestemd is op het aantal abonnees is naverzending helaas niet mogelijk. Mocht een editie niet ontvangen zijn, stuurt u onze Klantenservice dan een e-mail en dan ontvangt u het magazine als PDF exemplaar per mail. U kunt dan het exemplaar op uw tablet of computer in zijn geheel lezen.

Freelancers

VOLZIN Magazine BV werkt nauw samen met diverse freelance publicisten, fotografen en journalisten. Deze samenwerking valt onder de Algemene Voorwaarden voor journalistieke bijdragen van derden aan VOLZIN.

Deze zijn via deze link te downloaden. Kennisname van deze voorwaarden wordt geacht bekend en akkoord te zijn wanneer een formele samenwerking wordt aangegaan met VOLZIN Magazine BV.

Herroepingsrecht

Nieuwe abonnees op VOLZIN magazine hebben recht op het herzien van hun abonnement binnen 14 dagen na afsluiten van het abonnement. Daartoe kunt u een verzoek indienen bij VOLZIN Magazine BV om het betaalde bedrag terug te laten boeken. Stuurt u onze Klantenservice een brief met daarin opgenomen de volgende informatie:

  • Een kopie van de bevestiging (door VOLZIN Magazine) van het afgesloten abonnement
  • Een bewijs van betaling / afschrijving van uw bankrekeningnummer

Richt uw brief aan:
VOLZIN Magazine BV
Koolzaadstraat 2, 7552 ER Hengelo
kenmerk: herroeping VOLZIN abonnement

Nieuwe abonnees op VOLZIN digitaal (maand-, kwartaal of jaarabonnement) doen expliciet afstand van het herroepingsrecht, omdat digitale content en downloads reeds geleverd worden op het moment van activeren.