VOLZIN - oktober 2021 (PDF)

3,99

Uitgelicht:

 • Voorbij de waan - In deze serie behandelen we de grote maatschappelijke kwesties van de komende jaren. De vraag op de achtergrond is steeds: wat zegt dit over de mens? Deze maand spreken we met Alex de Waal. De Britse antropoloog schreef een boek over onze omgang met pandemieën. Ook al is de bron van het coronavirus nog onduidelijk, toch weten we wel dat iets zal moeten veranderen.
 • Christelijke waarden en seculiere cultuur - Willem Pekelder gaat in aflevering zes in gesprek met de Vlaamse psychiater Dirk De Wachter. Zijn boodschap: zoek de zin van het leven niet in het streven naar geluk, maar word gelukkig door een ander te helpen bij zijn ongeluk. “Dat is de essentie van het christendom: barmhartigheid."
 • Nieuwe levenswijzen - De westerse leefwijze vraagt veel van mensen en hun omgeving. Maar wat als je daar niet aan mee kunt of wilt doen? In de serie Nieuwe levenswijzen spreken we mensen die het roer omgooiden en voor een andere weg kozen. Welke wijsheid ligt daarin besloten? Deze maand: Patrick Kicken. In zijn gloriejaren als radio-dj voor onder andere 3FM en Radio Veronica, nu houdt hij zich al zo’n 16 jaar hoofdzakelijk met spiritualiteit bezig – maar je neemt altijd jezelf mee, toch? Dat grote ego van hem zal toch nog wel ergens zijn? Ja, op het toilet, zo blijkt.
 • Ontmoeting met de dood - In deze interviewserie beschouwen we vanuit verschillende invalshoeken ons levenseinde. Juist omdat dood en sterven ook over het leven gaan, kan het rijke palet aan inzichten bijdragen aan wie we zijn en wat we werkelijk van waarde vinden. Ellen van Son doceert Logotherapie en werd tijdens haar studie diep geraakt door het gedachtegoed van de Oostenrijks-joodse psychiater Viktor Frankl. Volgens hem moet het feit dat het leven eindig is een katalysator zijn om op ieder moment je kans te grijpen om van betekenis te kunnen zijn voor anderen.

Verder in dit nummer:

 • In de serie ‘20 jaar na 9/11’ reflecteert Enis Odaci op de gevolgen van de terroristische aanslagen van 11 september 2001.
 • In de serie 'Islamitisch feminisme' een gesprek met Tasniem Anwar. Er is volgens de promovenda te weinig aandacht voor de rol van vrouwen in de islamitische geschiedenis.
 • Om vandaag de dag over God te kunnen spreken, is een nieuwe taal nodig. Mogelijk kan theopoetica ons hierbij helpen, aldus Marius van Hoogstraten.
 • Mina Etemad is freelance journalist en podcastmaker, hoe verbindt zij zin en werk?
 • In de serie ‘Eigentijdse activisten’ een gesprek met Rozemarijn van 't Einde. De klimaatactivist wil ook een gesprek hierover in de kerk.
 • In de rubriek ‘Wijsgierig’ een gesprek met de 9-jarige Boaz Swart. "‘Je hebt niets aan kracht als je niet wijs bent".
 • Ruim 1300 jaar na de aankomst van Britse missionarissen verdwijnt het christendom uit grote delen van Nederland. Tegelijkertijd neemt de belangstelling voor zingeving toe. Frans Croonen schrijft erover in zijn Geestkracht.
 • Klopt het eigenlijk wel om religie als iets puur innerlijks en mentaals te zien – als ‘geloven’? Nee, vindt hoogleraar Religiewetenschappen Birgit Meyer.
 • Literatuur kan helemaal niet zonder religie, is de stellige overtuiging van neerlandica Gerda van de Haar.
 • In de serie ‘Zinspeling’ een portret van beeldend kunstenaar Anouk van Zwieten, die bewust voor de oude stiel van het schilderen kiest, die ze van binnenuit verder ontwikkelt.
 • In de reeks ‘Paradijsvogels’ een portret van de gereformeerde Groningse omroeppastor Hans Stolp, een liefhebber van het esoterisch christendom.
 • Theoloog en oud-predikant Jos van Oord zoekt graag contact met mensen buiten de kerkelijke grenzen. Wat voor een lezer is hij en welke boeken wil hij zijn kleinzoon meegeven op zijn levensreis?
 • Theoloog, voorganger en schrijver Fanck Ploum vertelt in de serie ‘Dichterbij’ over zijn inspiratietekst.
 • Columns van Ger Groot, Marije Hage en Wim Jansen.
 • Ook dit jaar organiseert Volzin weer een schrijfwedstrijd. Thema: ‘Alles blijft hetzelfde’.

Beschrijving

Volzin bestaat uit drie pijlers: (1) een magazine, (2) een website en (3) activiteiten en projecten. Het magazine verschijnt 10x per jaar. Jaarlijks verschijnt ook een 11e nummer, een special, die een bepaald thema van dat jaar samenvat of agendeert. Het magazine bestaat uit vier onderdelen: Actualiteit & Samenleving, Religie & Zingeving, Kunst & Cultuur en Opinie & Debat. We hebben geen vaste columnisten, maar een uitgebreide opinieschil, waar maandelijks steeds andere columnisten aan het woord komen. Het redactieteam van Volzin bestaat uit een divers gezelschap schrijvers uit de wereld van religie, zingeving, filosofie en maatschappij. Elke maand: vele interviews, essays, verdiepende artikelen uit de wereld van religie en zingeving.

De website www.volzin.nu is een aanvulling op het magazine, waarbij we meer bij de actualiteit en het nieuws van de dag kunnen aanhaken. Op de site zijn er collecties van artikelen, meer opinie, en meer nieuwsberichten. Artikelen uit het magazine zijn voor abonnees toegankelijk en ook worden series en reeksen voortgezet online. En online artikelen krijgen ook in het magazine een vervolg. Op de site is er ruimte voor vacatures, agenda-items en we bieden de mogelijkheid om op de wekelijkse nieuwsbrief een abonnement te nemen.

Volzin organiseert tenslotte projecten en bijeenkomsten. Te denken valt aan de publicatie van boeken, essaybundels, de jaarlijkse Volzin-lezing, leer- en bezinningsbijeenkomsten op bijzondere plekken en meer. Abonnees kunnen zoals gebruikelijk rekenen op korting. Interesse in Volzin? Neem dan een (proef-)abonnement en verdiep je wereld.

TIP DE REDACTIE

Nieuws? Vertel het ons!

Mail de redactie

WORD ABONNEE

Kies een Digitaal of Magazine abonnement op maat

Abonnementen