Psalmen zijn gedichten, die al vóór de Babylonische ballingschap van het joodse volk in Babylon bestonden, zes eeuwen voor onze jaartelling. Zonder inleiding of toelichting vooraf geeft deze nieuwe verzamelbundel alle 150 psalmen in de nieuwste NBV21-vertaling verdeeld over vijf boeken: psalm 1-41, psalm 42-72, psalm 73-89, psalm 90-106, psalm 107-150. De uitgave is aangevuld met een apart document van 30 bladzijden (blz. 191 t/m 221) met een ignatiaans gebedstraject van 21 psalmen onder de titel “In alle dingen God liefhebben en dienen”, gebaseerd op de Geestelijke Oefeningen (GO).