Is kunst wel zo heilig (heel), vraagt Lisette Thooft zich af in haar preek waarmee zij de preekwedstrijd voor vrouwen won. Kunst kan ook ontheiligen en afzonderen, zoals Marcel Duchamp, die een urinoir onttrok aan het alledaagse en in een museum zette. Ook Gods schepping houdt scheiding in. Wat zegt dat? Het gaat erom, zegt Thooft, dat de zwelgende oceanische eenheid omgevormd wordt tot een volwassen ervaring van eenheid. Een verbondenheid die de eigenheid respecteert. Heelheid, maar nu bewust, volwassen, autonoom, vrij.