Allerzielen is geseculariseerd. Het is geen exclusieve zaak meer van de kerk. Herdenken en gedenken is een zaak van en voor alle mensen. We denken dan meestal aan de dierbare naasten die zijn overleden. Maar soms waren die naasten helemaal niet zo 'dierbaar'. Het gedenken roept ook de chaos van iemands leven in herinnering. Er kan heel wat misgaan in een mensenleven. "Je leven heeft sporen van verdriet nagelaten / Je wist niet hoe je liefde kon onderhouden", dicht Marinus van den Berg. Het is goed onze doden te herdenken en we hoeven daarbij niet te romantiseren.