Eens in de zoveel tijd ontwaakt het zingevingslandschap uit het menselijk bestaan - dat in de regel slapend in duistere onwetendheid ligt. Een meteoriet van een vurig figuur verlicht ons en beroert ons bestaan. Zijn bezielde woorden raken ons diep. Zo diep, dat de sporen ervan voor duizenden jaren in ons zingevingslandschap blijven bestaan.