Veel bisdommen (maar niet alle) voeren een centralisatiebeleid: kerkgebouwen gaan dicht, geloofsgemeenschappen worden opgeheven. Slechts een handje vol parochianen weet het nieuwe eucharistisch centrum - vaak op tamelijk grote afstand van waar men woont - te vinden. Waarom laat de kerk zoveel van haar (vaak oudere) leden in de kou staan, vraagt Gerard Zuidberg zich af. Hij pleit voor een ‘omdenken’: denk niet vanuit het negatieve, ga het gesprek aan met betrokkenen, zoek kleiner ruimtes in de buurt, ga samenwerken met protestantse gemeenten, houd andersoortige vieringen. De Bisdommen Groningen en Roermond bewijzen dat het anders kan.