Het niets ontziende religieuze fanatisme is niet te bevatten, zegt René Grotenhuis. Hoe is het mogelijk dat in naam van de barmhartige God zoveel menselijk leed wordt aangericht. Je kunt op allerlei motieven wijzen die hierin een rol spelen. Maar ten diepste is het nietsontziende religieuze geweld een pervertering van wat religie in essentie zou moeten zijn: de ontmoeting met het onuitsprekelijke geheim van het leven zelf.