Wat is uiteindelijk het doel van zorg, economie, onderwijs? Die vraag naar de fundamentele bedoeling der dingen is misschien wel de meest urgente vraag van deze tijd, zegt René Grotenhuis. Hij bezocht het Christelijk Sociaal Congres dat de 'sociale kwesties' van onze tijd aan de orde stelde. Christelijk-sociaal denken houdt - tegen de tijdgeest in - een belangrijke intuïtie hoog: "De overtuiging dat God een bedoeling heeft gelegd in de schepping en dat de vraag naar de bedoeling van ons handelen fundamenteel en onontkoombaar is."