PerspectieF noemt de Israëlische actie "verbijsterend en ongehoord". "Zo ook de recente toewijzing van het label terroristische organisatie voor zes van hen." In oktober 2021 bestempelde Israël onder andere de ngo's Al Haq, Addameer en Defence for Children International/Palestine als terroristisch. Amnesty en Human Rights Watch waarschuwden toen al dat dit ertoe kan leiden dat de Israëlische overheid hun kantoren binnenvalt, sluit en medewerkers arresteert.

Dat is dus op 18 augustus daadwerkelijk gebeurd. Bij de inval in het kantoor van Al Haq in Ramallah nam Israël ook de Geuzenpenning mee die deze organisatie in 2010 kreeg uitgereikt door de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen.

De zeven getroffen organisaties spelen volgens PerspectieF "een belangrijke rol in het stimuleren van mensenrechten in de Palestijnse gebieden en werken o.a. nauw samen met het Internationaal Strafhof".

"PerspectieF respecteert en deelt de bijzondere band die mensen, waaronder christenen, met Israël voelen, maar kan niet zwijgend toekijken hoe Israël het werk van Palestijnse mensenrechtenorganisaties onmogelijk maakt en zo het streven naar vrede hindert. De vrede van Jeruzalem waar velen samen met ons voor bidden komt alleen dichterbij wanneer Israël Palestijnse mensenrechtenorganisaties respecteert."

De verklaring van PerspectieF vertoont een opmerkelijk contrast met de houding van de ChristenUnie zelf. Die partij bekritiseert de staat Israël zo goed als nooit, maar volgt in de meeste gevallen de communicatie die vanuit de Israëlische regering komt.

Kritische journalisten

Een brede coalitie van negentien Nederlandse organisaties veroordeelde dinsdag de Israëlische invallen eveneens. Hieronder bevinden zich onder andere de vredesorganisatie Pax, Amnesty International en The Rights Forum.

Ze schrijven: "Deze escalatie bewijst eens te meer dat verklaringen van Europese regeringen waarin zij hun ernstige zorgen uitspreken, onvoldoende zijn. Dit samen met het straffeloos doden van kritische journalisten en andere Palestijnse burgers is het punt bereikt waarop de internationale gemeenschap een grens moet stellen. Tot hier en niet verder – zo stelt een brede representatie van Nederlandse organisaties."

Ze roepen de internationale gemeenschap op Israël onder druk te zetten haar aanvallen op de zeven mensenrechtenorganisaties te stoppen. Ook pleiten ze voor bescherming van de medewerkers van die organisaties. De "financiële, politieke en waar nodig logistieke steun" aan de Palestijnen moet vergroot worden.

Kamervragen

Een dag na de invallen bij de mensenrechtenorganisaties op 18 augustus, reageerden negen Europese landen - waaronder Nederland - verontrust en afkeurend. Daarbij herhaalden ze dat er "geen substantiële informatie" bestaat die erop wijst dat deze organisaties inderdaad terroristisch zouden zijn.

De Israëlische mensenrechtenorganisatie B'tselem was een van de eersten die de invallen streng veroordeelde. In een verklaring geeft B'tselem aan te zullen blijven samenwerken met de zeven vervolgde organisaties. Ook Amnesty International keurt de invallen af. Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Agnes Mulder (CDA) hebben naar aanleiding van deze Israëlische actie Kamervragen gesteld.

Shawan Jabarin, directeur van Al Haq, liet vorige week weten dat hij vanuit de Israëlische veiligheidsdiensten is gebeld, waarbij hij is bedreigd met gevangenisstraf, mocht Al Haq doorgaan met haar werk. Khaled Quzmar, directeur van Defence for Children International/ Palestine, is zondag twee uur vastgezet en verhoord door de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet. Al Haq riep daarna de internationale gemeenschap op Jabarin en Quzmar te beschermen.