De rangorde is gebaseerd op het aantal bezoekers op de site, alsmede het bereik op sociale media. Bij elkaar opgeteld ontstaat een duidelijk beeld: lezers zijn geïnteresseerd in het snijvlak tussen religie, zingeving en samenleving. Of het gesprekken met politici zijn of gesprekken met theologen: wanneer mensen actief zijn in de samenleving en daarbij niet schromen om door een religieuze bril naar maatschappelijke thema's te kijken, ontstaan goede gesprekken en verdiepende inzichten.