Vanwege zijn protesten tegen de Vietnamoorlog belandde de Amerikaanse vredesactivist Daniel Berrigan  in de gevangenis. Naast zijn activisme schreef hij poëzie, theologie en leidde hij tal van retraites over gebed en activisme. In een interview in 1996 zegt hij al jaren geen ervaring van God meer gehad te hebben, een fascinerend gegeven vindt Erik Borgman. Dat hoop en verzet tot de betekenis van de werkelijkheid behoren is voor Berrigan reden genoeg om vol te houden. Op 30 april overleed hij, 94 jaar oud.