Wie zou het aandurven: met een IS-strijder gaan praten in de hoop hem tot geweldloosheid te bekeren? Toch is dat wat vredesactivist Satish Kumar bepleit. Lisette Thooft interviewde hem voor ‘Happinez’ en vertelt hier een van Kumars boeddhistische parabels. Nee, een realist is Kumar niet. “Maar realisme is uit de tijd”, vindt hij. “Idealisme hebben we nodig.”