Wanneer professor Erik Scherder verstandige dingen zegt over hersenonderzoek dan is dat interessant, want die zachte massa in onze schedels bepaalt vrijwel alles wat we denken en doen. Als diezelfde professor gebieden in de hersenen aanwijst waar racisme, discriminatie en vooroordelen voorkomen overschrijdt hij een dikke rode lijn.