De oefening in moreel gedrag is door een eenzijdige visie op ons rationele bewustzijn verdwenen uit onze maatschappij. De nieuwste wetenschappelijk inzichten over ons bewustzijn grijpen terug op oude spirituele inzichten: wijsheid, compassie en altruïsme zijn een gevoel dat getraind moet worden. Onze samenleving wordt steeds meer gestuurd door een eenzijdige rationaliteit met ernstige gevolgen.