‘Jij gaat verder waar mijn theologie ophoudt’, schreef Edward Schillebeeckx  vlak voor zijn dood aan Erik Borgman. ‘Mijn juk is zacht en mijn last is licht’, citeert Borgman uit het matteüsevangelie. Onlangs mocht hij het eerste exemplaar van een postuum verschenen boek van de grote theoloog in ontvangst nemen én een kleine geste. Even - althans zo leek het - was zelfs Erik Borgman sprakeloos. Hier vertelt hij wat hij had wíllen zeggen.