Er gaat een enorme kracht uit van het lijfelijke, het gewone, nederig aardse bestaan, zegt Lisette Thooft. Dat komt omdat het zuiver lichamelijke niets met ‘ego’ te maken heeft, met macht of geweld. In zeker zin is het de onschuld zelve. Daarom mogen we van het nederig aardse bestaan verlossing verwachten. Daar wordt het leven hersteld. Wonderlijk: het meest nederige is tegelijk het machtigste wat er bestaat.