Al jaren word ik tijdens de heilige maand Ramadan uitgenodigd voor ‘publieke iftars’ die overal in Nederland plaatsvinden. Zo ook dit jaar. De iftar, het breken van de vasten, is een belangrijk ritueel voor moslims, gevolgd door een maaltijd met familieleden en geloofsgenoten. In de jaren negentig begonnen moskeeën mensen van buiten de eigen gemeenschap uit te nodigen, ook niet-moslims. Het doel was lokale banden te verstevigen, professionele netwerken te versterken, en de plaats en functie van de moskee in de samenleving te onderstrepen. Tegenwoordig zijn publieke iftars niet meer weg te denken, en afgezien van de gezamenlijke maaltijd doen ze vooral denken aan een receptie, of een bijeenkomst met sprekers.