Waar het zoeken naar waarheid vroeger het domein was van filosofen en theologen die met stoffige redeneringen retorische (lucht)kastelen bouwden, is de zoektocht gemeengoed geworden. Het is één van de meest vreemde paradoxen van de moderne tijd. Juist in een tijd waarin opvallend veel mensen beweren dat ‘de waarheid niet bestaat’, beheerst de zoektocht ernaar het publieke debat.