Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie van de PKN, stelde onlangs in Trouw: “De kerk doet iets fundamenteel fout als jongeren opzeggen”. De Groot ziet zijn kerk met 60.000 mensen per jaar krimpen, waarvan 60 procent toe te schrijven is aan betrekkelijk jonge kerkverlaters. Om daar verandering in te brengen moet er een nieuwe focus komen op jongeren tussen de 15 en 45 jaar, die De Groot wil bereiken via nieuwe (digitale) kanalen en met een duidelijke identiteit en kleur.