Het voorbije coronajaar heeft de dood dichter bij ons dagelijks leven gebracht. Veel mensen is de dood bespaard gebleven, maar toch raakte corona ons diep. Het dagelijks luisteren naar nieuws over het aantal doden en het leed van in verzorgingshuizen opgesloten en geïsoleerde ouderen heeft ons innerlijk diep geraakt.