Het Aartsbisdom Utrecht heeft (met ingang van de eerste zondag van de Advent) een ‘Jaar van de Eucharistie’ uitgeroepen. In de aanloop naar dit jaar heeft kardinaal Eijk een pastorale brief doen uitgaan, getiteld: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven’. Hier vindt u een samenvatting van de brief, zoals die is uitgegeven door het aartsbisdom. Daarnaast treft u een artikel aan van theoloog Cor Arends. Hij analyseert de voorstellen van kardinaal Eijk, met name waar het de gevolgen betreft voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen en hij plaats kritische kanttekeningen bij enkele theologische opvattingen van de kardinaal over eucharistie.