Dominee Frans Mallan (1925-2010) bereikte in zijn eigen kring bij leven al een staat van heiligheid. Niet dat het daar de geboren Rotterdammer om te doen was en niet dat hij zich daarop liet voorstaan. Maar geheel onverschillig liet hem dat bij gelegenheid ook weer niet. Zo is er het verhaal - opgenomen in zijn biografie van John Mastenbroek - dat hem eens gevraagd werd om de Heere in het gebed te smeken om regen. Het was al heel lang kurkdroog geweest. Diezelfde avond ging het regenen.