Klimaatverandering en alle gevolgen van dien worden wereldwijd ervaren en de verwachting is dat deze alleen maar extremer zullen worden de komende periode. Gelukkig zijn sinds enkele jaren de energietransitie en de duurzaamheidsbeweging volop in gang gezet. Zo was er eind oktober en begin november nog de Nationale Klimaatweek, waarin op landelijk niveau aan de hand van verschillende acties, evenementen en bijeenkomsten aandacht voor het klimaat werd gevraagd.