Een rotsvast godsgeloof spreekt uit het gebedenbundeltje van predikante Truus de Boer. Of is het eerder een godsverlangen? Haar teksten zijn het resultaat van een jarenlange gebedspraktijk die neerkomt op simpelweg stilzitten. Iedere ochtend, dag na dag, maand na maand. Haar teksten zijn onopgesmukt, bondig en direct maar ook ‘denkerig’ en ik-gericht. “Maar ach, in die tekortkomingen ligt ook wel weer iets sympathieks. Het is zo herkenbaar allemaal.”