Een bekende van mij liet via een appgroep waar we beiden in zitten weten dat haar pasgeboren zoon was opgenomen in het ziekenhuis. Het stroomde aan steunbetuigingen in de groep. Sterkte! Ik denk aan je! Enkele weken later sprak ik haar een-op-een via Whatsapp. Het ging niet goed met haar zoon. Ik eindigde ons gesprekje met: ‘Ik zal voor jouw zoon en jou bidden’. ‘Eindelijk!,’ verzuchtte zij (overigens volstrekt onkerkelijk), ‘ik dacht dat je het nooit zou voorstellen!’ In haar grote onzekerheid verlangde zij naar een dragend vertrouwen.