Tijdens een fraudeonderzoek in 2015 beschuldigde de Belastingdienst de As-Soennah-moskee met giften te sjoemelen. Enkele jaren later werd de ANBI-status, die instanties die op een of ander wijze bijdragen aan het algemeen nut, zoals kerken en goede doelen, ingetrokken. De moskee had toen geen recht meer op belastingaftrek van de ontvangen giften. De moskee spande een rechtszaak aan en uit het vonnis blijkt dat de intrekking van de ANBI-status onrechtmatig was, omdat het bestuur van de moskee niet voldoende tijd had gekregen om de te reageren op de beschuldigingen.