De Vrouwen van Bethanië is een religieuze congregatie binnen de Rooms-Katholieke Kerk, opgericht in het Bisdom Haarlem in 1919 onder inspiratie van jezuïet Jac. van Ginneken. De congregatie had tot doel om vrouwen op te leiden om laagopgeleide gezinnen in moeilijke omstandigheden te ondersteunen met vooral geloofsopvoeding en catechese. Daarbij kenmerkte het werk van de Vrouwen zich van meet af aan door een grote openheid voor niet-katholieken en voor oecumene. Op het moment telt de congregatie nog 11 leden in Nederland en 3 leden in het buitenland, in Oostenrijk, Spanje en de VS. Een aantal van hen is – ondanks hun vaak hoge leeftijd – nog steeds zeer actief.