Vroeger dachten mensen:  bliksem komt van God. Maar sinds de opkomst van de wetenschap weten we beter. Toch? Wie zo denkt,  beschouwt geloof als een gemankeerde kijk op de werkelijkheid, bij gebrek aan beter. De wetenschap vertelt hoe het echt zit. Een veel gehoord antwoord  op dit conflictmodel is het gescheiden-werelden-model.  Geloof en wetenschap kúnnen niet met elkaar in conflict komen, omdat ze over verschillende zaken gaan: wetenschap gaat over feiten, geloof over zin. Maar deze ‘oplossing’ heeft iets onbevredigends, zegt bioloog, theoloog en filosoof Palmyre Oomen. Uiteindelijk spreken wetenschap en geloof over een en dezelfde werkelijkheid. Is er een derde weg?