De een ervaart regen als vervelend en de ander als prettig – wat heeft God dan gegeven? Ellende of genade? Komen de wisselende omstandigheden wel uit Gods hand? vraag Marga Haas. Het is moeilijk te begrijpen hoe we Gods verhouding tot ons menselijk wel en wee moeten zien. "God is overal en te allen tijde op gelijke wijze tegenwoordig", zegt de middeleeuwse mysticus Meester Eckhart. Maar wat betekent dat en wat impliceert dat?