Christenen hebben de neiging zich te verontschuldiging voor hun vreemde taal. Maar waarom eigenlijk? Is het zo vreemd dat religieuze taal vreemd is? Wat wil je dan? Alleen maar horen wat vanzelf spreekt? Vreemde woorden openen nieuwe werelden, zegt Eric Corsius. Religieuze taal is als een gedachte-experiment. Eric laat dat zien aan de hand van een gedicht van J.L. Borges. Spannend voor God als hij bij ons komt wonen. Pas dan leert hij wat vriendschap is, een lichaam, of de raadselachtige liefde van de hond.