"Wat ik niet wil, doe ik tóch en wat ik echt wil, doe ik níét", zegt de apostel Paulus in het Nieuwe Testament. Schuld en vergeving zijn centrale thema's in het christelijk geloof. Maar schuldbesef is iets anders dan overdreven schuldgevoel. Veel in het leven overkomt ons. Het christendom ontkent het menselijk falen niet, maar pint niemand daarop vast. Ze neemt de pijn van het leven niet weg, maar neemt die op in iets groters. Een interview met pastor Victor Bulthuis in de Volzin-serie over de geloofsbelijdenis.