Kerkvader Augustinus was er vertrouwd mee: de traditie waarin wijsheid werd gezien als een vrouwelijke, voedende gestalte én als een aspect van God. In deze traditie figureert Jezus als gezant van moeder Wijsheid, hij vertegenwoordigt haar genadige goedheid. Wat moedermelk is voor baby’s is Jezus voor nieuwkomers in het christelijk geloof. Kitty Bouwman stuitte in haar promotieonderzoek op deze bijna verborgen kant van het christendom.