De vraag naar de zin van het leven, kan daar iets spannends uitkomen? De vraag lijkt te groot, te algemeen, te abstract en te ver weg van het gewone alledaagse leven. Maar juist als in het gewone alledaagse leven de zin het laat afweten dringt die grote algemene vraag zich op: 'In wat voor werkelijkheid leven wij?' De metafysica is de filosofische discipline waar deze vraag een plaats krijgt. Ter nagedachtenis aan de onlangs overleden filosoof Herman Berger volgt hier een beschouwing over de metafysische vraag naar zin.