‘Ongeneeslijk, niet uitbehandeld’. De nieuwe publiekscampagne van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ II) stemt mij vreugdevol. En dat terwijl het hier gaat om mensen die terminaal ziek zijn. Portretten van patiënten in de palliatieve fase hangen door heel Nederland. We kijken de dood in de ogen.