In zijn vorig jaar verschenen boek 'De meeste mensen deugen' zet historicus Rutger Bregman zich af tegen het alom heersende cynische mensbeeld, waarin medemenselijkheid en goedheid worden afgedaan als een dun laagje vernis. Bregman kreeg veel bijval en veel kritiek. Godsdienstfilosoof en predikant Johan Goud las het boek en zoekt de nuance: "Goed en kwaad, deugen en niet deugen, ze lopen hopeloos door elkaar heen."