Via stembus (recent Ierland) of in feitelijk gedrag: wereldwijd laten katholieken zien dat zij op het terrein van huwelijk en seksualiteit geen behoefte hebben aan gedetailleerde kerkelijke regelgeving. Daarachter zit ook een theologische intuïtie, zegt René Grotenhuis. De waarheid van het praktische leven is niet voor eens en altijd in beton te gieten. Ze is bewegelijk als de met ons meetrekkende God zelf. Kerkleiders die dat niet inzien, zijn als herders zonder schapen.