Vandaag verscheen de nieuwe versie van de Nederlandse Bijbelvertaling (NBV). Een versie die, naar eigen zeggen, ‘beter, scherper en krachtiger is dan de eerste versie uit 2004’. Drie jaar lang werkte vertalers aan de revisie van de NBV. Er zijn meer dan twaalfduizend veranderingen aan de oorspronkelijke tekst gemaakt. Er is gestreefd naar meer consistentie tussen verschillende teksten en verbanden zijn duidelijker zichtbaar gemaakt. Een aantal verouderde woorden wordt vervangen voor een hedendaags alternatief. In plaats van ‘aalmoes’ is bijvoorbeeld gekozen voor ‘iets geven uit barmhartigheid’ of voor ‘geld geven aan de armen’.