Vandaag verscheen de nieuwe versie van de Nederlandse Bijbelvertaling (NBV). Een versie die, naar eigen zeggen, ‘beter, scherper en krachtiger is dan de eerste versie uit 2004’. Drie jaar lang werkte vertalers aan de revisie van de NBV. Er zijn meer dan twaalfduizend veranderingen aan de oorspronkelijke tekst gemaakt. Er is gestreefd naar meer consistentie tussen verschillende teksten en verbanden zijn duidelijker zichtbaar gemaakt. Een aantal verouderde woorden wordt vervangen voor een hedendaags alternatief. In plaats van ‘aalmoes’ is bijvoorbeeld gekozen voor ‘iets geven uit barmhartigheid’ of voor ‘geld geven aan de armen’.

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een interconfessionele vertaling waarin is meegewerkt door experts uit verschillende kerkelijke stromingen. De vertaling is uitgebracht door het Nederlands Bijbelgenootschap in samenwerking met het Bijbelgenootschap, de Katholieke Bijbelstichting en de Vlaamse Bijbelstichting. De NBV is de meest gebruikte Bijbelvertaling in het Nederlandse taalgebied met meer dan 1,5 miljoen verkochte exemplaren.

Feedback

Bij het verschijnen van de NBV in 2004 riep het Nederlands Bijbelgenootschap iedereen op om feedback te geven op de vertaling. De respons was overweldigend. “Sinds 2004 is de NBV uitvoerig beproefd. Talloze lezers stuurden hun bevindingen op naar het Nederlands Bijbelgenootschap, over wat hun aansprak, wat ze misten, wat ze niet begrepen, wat ze raak gezegd vonden of wat volgens hen beter kon”, schrijft projectleider Matthijs de Jong op de vandaag gelanceerde website nbv21.nl. Op deze website staat informatie over de nieuwe vertaling, zoals een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en een voorpublicatie met een selectie bijbelteksten.

Van hij naar Hij

In 2004 is ervoor gekozen om de hoofdletter bij verwijzing naar God, Jezus en de Heilige Geest af te schaffen. Dit viel niet bij iedereen in goede aard. In de NBV21 wordt dit teruggedraaid. Wordt de ‘nieuwe’ vertaling daarmee niet een tikkeltje ouderwets? In Trouw legt De Jong uit: “Nee, het is geen stap terug. We sluiten aan bij een traditie die nooit is verdwenen. Voor sommigen doet Hij met een hoofdletter misschien pijn aan de ogen, maar voor anderen doet hij met een kleine letter pijn aan het hart.” De NBV21 volgt hiermee de Willibrordvertaling, het nieuwe Liedboek en de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951.

Vrijheid

Vanuit verschillende christelijke tradities werden twijfels geuit op de NBV. Is er soms niet iets te vrij vertaald? Voor de NBV21 hebben vertalers de tekst opnieuw getoetst aan de bronteksten in het Hebreeuws en Grieks. “De vertalers van nu vinden ook dat hun voorgangers soms iets te vrijmoedig te werk zijn gegaan”, verklaart De Jong in Trouw. Hij noemt een voorbeeld uit het begin van Genesis. Wanneer Adam een vrouw krijgt, Eva, staat er in de NBV: ‘Eindelijk een gelijke aan mij’. Dat wordt: ‘Dit is ze!’. De Jong: “Dat Eva gelijk is aan Adam is wel de conclusie van het hele verhaal, maar dat is niet wat er in het Hebreeuws in dat eerste zinnetje staat. Met deze tekst zitten we dichter bij de brontekst.”

Meer informatie

Nieuwsgierig naar meer informatie over de NBV21? In de voorpublicatie zijn korte teksten uit verschillende bijbelboeken alvast te lezen. Ook wordt er een uitgebreide toelichting gegeven. Geïnteresseerden kunnen tevens gratis een gevarieerd themanummer van het magazine Met Andere Woorden bestellen. De special beantwoordt vragen zoals: waarom wordt de NBV vernieuwd? Wat is er anders in de NBV21? Hoe is lezersfeedback verwerkt?