‘De tien geboden zijn beloftes!’ Waar ik het hoorde is mij ontschoten, maar dit heeft mij nooit meer losgelaten. Ik hoorde als het ware de Stem van het goddelijke die, terwijl Zij/Hij/Het ons – de mensen - creëerde(n), ons beloofde dat wij wezens zouden gaan zijn, behept met de Liefde en met alles wat vanuit Liefde voort kan komen. Ons liefdevol toefluisterend: Jij bent bedoeld om Mij (de Liefde) te (her)kennen, bedoeld om authentiek te zijn, bedoeld om zuiver van hart te zijn, bedoeld om tijden van rust te kennen. Om ons zo, met een bemoedigend duwtje in de rug, in dit Bestaan te poten. Zonder geboden, maar met beloftes over wie en hoe wij zullen zijn. Met Hartstocht geschapen, zoals Alles.