Doordat de Bijbelse Tien Geboden hoofdzakelijk uit verboden bestaan voelen ze zwaar, misschien zelfs onderdrukkend. Maar toen zijn leerlingen vroegen naar het belangrijkste gebod gaf Jezus het stimulerende antwoord: heb de Here lief, en uw naaste als uzelf.