Alles begint met taal. De diepmenselijke beleving van religie is gegrond in de taal, want religie kan onmogelijk floreren zonder het gesproken, gezongen en het geschreven woord, al dan niet met hoofdletter geschreven. Kerkscheuringen vinden overigens ook plaats dankzij datzelfde woord, want hermeneutiek en exegese hebben geleid tot zo’n bonte verzameling kerken dat de omvang van de laatste kieslijst er schraal bij afsteekt. Kortom, woorden doen ertoe.