Telkens als ik naar de kerk ga - in mijn geval: de katholieke - denk ik: waarom doe ik dit niet vaker? De sfeer van rust die je tegemoet treedt: het orgel dat zachtjes speelt, de aanblik van brandende kaarsen en biddende gelovigen. Katholieken hebben de prettige gewoonte om niet te praten voor de dienst. Die begint eigenlijk al direct bij binnenkomst.