De Franse filosoof Paul Ricoeur (1913-2005) verdiepte zich uitvoerig in de filosofische stromingen van zijn tijd. Overal nam hij wat van mee, om uiteindelijk zijn eigen onderscheidende hermeneutische filosofie neer te zetten. Hij dacht na over wat de zinvolle betekenis is van teksten en handelingen en verbond dat aan de grote vragen van de filosofie. Zijn denken kenmerkt zich door een groot gevoel voor spanningen, voorzichtig aftasten en heen en weer bewegen tussen uitersten. Bovenal is hij een filosoof van hoop en vertrouwen, stellen Ricoeur-kenners.