Ik ben grootgebracht met de praktiserende tak van de mystieke islam, het soefisme, en sinds een jaar of twintig heb ik mijzelf aangeleerd om dat te verweven met mijn sociologische achtergrond. Dan krijg je een sociologie die zich bewust lyrisch en verhalend wil uitdrukken. Ik praktiseer deze benadering bewust vanuit de overtuiging dat hieraan een groot tekort is, terwijl die ons juist in deze tijden van transformatie goed van pas zou komen.