Sub Finem

Boven je ogen zie ik weer de kleine kuil
van smartelijke inspanning, alsof
je op het laatst noodzakelijk nog dat
ontraadslen moet – wat toch je mond
– horizontale accolade – allang
begrepen heeft en samenvat.