In 1963 publiceerde journalist Michel van der Plas een ‘documentaire’ over het Nederlands katholicisme in de periode 1925-1935, de jaren van ‘het rijke Roomsche leven’. In het voorwoord stelde hij vast dat het voor de jongere generatie katholieken tijd was dit verleden achter zich te laten.